Välkommen till Fjälltur och Retur 2016


28 maj - 29 maj
Två dagars motionslopp på cykel mellan Mora och Idre Fjäll


Sveriges högsta Motionslopp

Välkommen - Vi har öpnnat hemsidan för anmälningar